Privacyverklaring

versie 1, 11 juni 2019

 

INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

POLDER ILLUSTRATIES

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Polder Illustraties. Polder illustraties is een eenmansbedrijf dat wordt gedreven door Janneke Ipenburg.  

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Polder Illustraties verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Polder Illustraties, neem dan gerust contact op! 

info@jannekeipenburg.com | Oostwouder Dorpsstraat 48 | 1678 HG | Oostwoud | 

KVK Nr. 72647388

 

DOEL GEGEVENS 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Polder Illustraties. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Polder Illustraties via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

02. Analytics 

De website van Polder Illustraties verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

ONTVANGERS

De gegevens die Polder Illustraties ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Hostnet 

De e-mail van Polder Illustraties wordt gehost bij Greenhost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Greenhost. 

02. WPEngine 

De website en back-ups van de website worden gehost bij MijnWebwinkel. Gegevens die jij achterlaat op de website van Polder Illustraties zijn op de servers van MijnWebwinkel opgeslagen. 

ACCOUNT

Het is mogelijk een account aan te maken wanneer je gebruik wil maken van mijn webwinkel. 

De informatie die je invoert kan je zelf te alle tijden aanpassen of laten verwijderen.

Het is niet verplicht een account aan te maken.

 

OPSLAG PERIODE 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Polder Illustraties, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Zo moeten facturen (waar je adres op staat) wettelijk gezien 7 jaar bewaard worden. 

01. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Polder Illustraties via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

02. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

 

BEVEILIGING 

De persoonsgegevens die door Polder Illustratiesworden beheerd en de apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

JOUW RECHTEN 

01. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Polder Illustraties vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Polder Illustraties. 

03. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Polder Illustraties opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Polder Illustraties al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

04. Recht op wissen van gegevens  

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Polder Illustraties vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit zal meestal gaan om een e-mail adres. Adresgegevens op de factuur moeten 7 jaar bewaard worden (wettelijke bewaarplicht).

05. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Polder Illustraties niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Polder Illustraties jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.  

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Stuur dan een mail naar info@jannekeipenburg.com.

 

 

PLICHTEN

Polder Illustraties verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het afhandelen van een bestelling. Adresgegevens zijn nodig om de bestelling te kunnen leveren. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.  

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Polder Illustraties de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Polder Illustraties met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Polder Illustraties behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Polder Illustraties dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Polder Illustraties te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

   

© 2019 - 2024 polder illustraties | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel